https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Buntpapier_Winter_behnelux_2018_web.jpg
Walzmodelpapier, 2018, 70 x 50 cm
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Herbst_RitaLass_FotoVonbehnelux.jpg
Walzmodelpapier, 2018, 70 x 50 cm
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Thomas_Buntp_Detail_behnelux_2018_web.jpg
Walzmodelpapier überfärbt, 2018, Ausschnitt (ca. A4)
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Apollinaire_Schablonenwischtechnik_auf_pergament_2018_Detail_web.jpg
Schablonenwischtechnik auf Pergament, 2018, Ausschnitt (ca. A6)
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Buntpapier_Reservetechnik_zu_Troerinnen_behnelux_2013_web.jpg
Reservetechnik, 2013, 102 x 70 cm
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Buntpapier_Detail_Reservetechnik_zu_Troerinnen_behnelux_2013_web.jpg
Reservetechnik, 2013, Ausschnitt (70 x 52 cm)
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Monotypiepapier_zu_Norway_behnelux_2005_web.jpg
Monotypiepapier überfärbt, 2005, 70 x 50 cm
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Buntpapier_Mischtechnik_zu_Norway_behnelux_2005_web.jpg
Monotypie und Frottage überfärbt, 2005, Ausschnitt (50 x 35 cm)
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_Buntpapier_Poesielbum_PSchuppenhauer_Detail_behnelux_2009_web.jpg
Reservetechnik, 2009, Ausschnitt (50 x 35 cm)
 
https://www.ritalass.de/files/gimgs/th-71_Lass_DtSonette_Kleisterpapier_2004_web.jpg
Kleisterpapier, 2004, 70 x 50 cm